footer icon in twitter weibo facebook wechat Longteng

Bai Xiang

白翔

187cm

Chen Sheng

陈圣

186cm

Deng Junwei

邓俊伟

189cm

Dong Yanlei

董岩磊

190cm

Du Shibo

杜诗博

188cm

Hu Tingwei

胡庭威

187cm

Hu Yifu

胡逸夫

187cm

Huang Siyuan

黄思源

187cm

Li Chen

李晨

190cm

Liu Chang

刘畅

189cm

liu Xingyu

刘星宇

188cm

Nan Fulong

南伏龙

187cm

Ni Hao

倪浩

190cm

Qi Junkai

祁俊凯

189cm

Sun Zhice

孙智策

191cm

Wang Kaimu

王凯沐

188cm

Wu Wenxiang

吴文祥

188cm

Xie Chenglin

谢承霖

189cm

Xu Bingchao

徐炳超

188cm

Yang Hong

杨宏

189cm

Yang Yingge

杨英格

185cm

Ye Xiang

叶翔

187cm

Yu Fangqing

蔚方卿

189cm

Zang Zhenxue

臧振学

189cm

Zhang Minglei

张鸣磊

185cm

Zhang Wenhui

张文辉

187cm

Zhao Hang

赵航

191cm

Zhao Qinghe

赵庆贺

190cm

Ban Zihao

班梓豪

191cm

Ban Ziheng

班梓恒

192cm

Chen Dejin

陈德进

190cm

Chen Weilong

陈威龙

185cm

Chou Zhenyong

仇振勇

192cm

Dan

陈瑞

192cm

Gao Yingqiao

郜英乔

190cm

Guo Shouchen

郭首辰

188cm

Han Zhongrui

韩钟锐

187cm

He Changxu

贺长旭

188cm

Huang He

黄河

187cm

Huang Yonglong

黄永龙

190cm

Jia Linsong

贾林松

188cm

Jiao Tong

焦童

191cm

Li Jiaxuan

李嘉轩

190cm

Li Peiyang

李佩洋

192cm

Li Qixin

李启鑫

188cm

Li Weijian

李伟健

188cm

Li Yanghao

李洋浩

189cm

Li Yuan

李源

191cm

Ma Zheng

马峥

187cm

Meng Long

蒙龙

190cm

Shao Zhanhua

邵展华

190cm

Shi Zherui

石哲睿

188cm

Wang Bingqi

王炳棋

189cm

Wang Chen

王晨

190cm

Wang Jiawen

王嘉文

187cm

Wang Zheng

王正

186cm

Xi Haoran

席浩然

188cm

Xu Dianwu

徐殿武

190cm

Yan Jun

严俊

191cm

Yang Shao

杨绍

188cm

Yin Chuan

尹川

188cm

Yu Dongyang

于东洋

186cm

Yu Ruocheng

余若成

189cm

Zhang Jian

张建

190cm

Zhang Jinyu

张锦煜

190cm

Zhang Xinchao

张新超

188cm

Zhang Xudong

张旭东

188cm

Zhao Baolin

赵宝林

188cm

Zhao Liang

赵亮

188cm

Zhao Xingyu

赵星宇

187cm

Zheng Zhuoyuan

郑卓远

191cm

Zhou Zhibo

周智博

190cm

Zhu Lei

朱磊

188cm

Chao Yuguang

晁玉光

190cm

Chen Jiajun

陈嘉俊

190cm

Dai Zhihao

代志浩

188cm

Fan Chenglong

范成龙

187cm

Gao Xulong

高旭龙

188cm

Guo Honglin

郭泓麟

190cm

Guo Jinjian

郭金建

191cm

Hou Zhenyu

侯震宇

187cm

Huang Shixin

黄仕鑫

188cm

Li Chunxiao

李春晓

190cm

Li Hengyi

李恒毅

190cm

Li Xingchen

李兴辰

189cm

Li Zichao

李子超

186cm

Nie Huayu

聂华宇

189cm

Niu Haomin

牛皓民

188cm

Qin Yifei

秦一飞

191cm

Shi Yacong

施雅聪

192cm

Tan Zhongpu

谭忠朴

194cm

Wang Guangpeng

王广鹏

193cm

Wang Rongbin

王榕彬

191cm

Wang Xiuhai

王秀海

192cm

Wang Yuchen

王禹辰

188cm

Wu Xuanyu

吴轩宇

189cm

Wu Yi

武轶

187cm

Xie Shaozhen

谢绍振

185cm

Xin Jinyi

辛金奕

188cm

Xu Tao

徐涛

187cm

Yan Fei

闫飞

187cm

Yang Qingkai

杨庆凯

192cm

Yang Xizheng

杨玺铮

188cm

Yang Zeyuan

杨泽渊

190cm

Yu Yue

于越

190cm

Zhang Chao

张超

193cm

Zhang Chenghao

张成昊

191cm

Zhang Yanpeng

张焱鹏

189cm

Zhang Zhaodong

张兆栋

186cm

Zhao Yu

赵宇

190cm